A1 SYSTEM® - Váš spolehlivý partner

v oblasti zajištění BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY a souvisejících služeb.

Pro velké i malé

Naše služby využívají velké korporace a investiční skupiny, dovolit si je ale mohou i malé firmy.

Komplexní zajištění

Zajišťujeme komplexní řešení BOZP a požární ochrany včetně projekčních prací a lékařských prohlídek.

Vysoká kvalita

Kvalitu našich služeb prověřili mimo jiné Úřady práce, které byly naším dlouholetým klientem.

Prověřeni časem

Značka A1 SYSTEM je na trhu více než 15 let a po celou dobu zlepšuje své služby.

Po celé ČR

Naše služby můžete využít v jakémkoliv koutu České republiky od Aše po Jablunkov.

Také v zahraničí

Našim nadnárodním klientům zajišťujeme služby také na Slovensku a v Polsku.

Staráme se o více než

200

Zákazníků

850

Pracovišť

18800

Zaměstnanců

90000

on-line školení

Naše služby

BOZP

BOZP

Získejte naše zkušenosti do svých služeb. Poskytujeme komplexní a profesionální služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ke splnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V přenesené působnosti plníme povinnosti klienta: začleňujeme činnosti společnosti do správných kategorií (hygiena práce), vyhodnocujeme rizika, navrhujeme systémové postupy pro pracovní činnosti, evidujeme úrazy a záznamy BOZP pro zaměstnance, zastupujeme klienty při jednání s orgány státního dozoru OIP, školíme BOZP, vč. speciálních profesí, zajišťujeme pravidelný a průběžný servis bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolujeme bezpečnost práce na pracovištích, dodáváme osobní ochranné pomůcky, odborné posudky, znalecké posudky i soudní znalec

Požární ochrana

Požární ochrana

Na základě našich mnohaletých zkušeností pro vás zajistíme komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO) ke splnění požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

V přenesené působnosti plníme povinnosti klienta: začleníme vaši společnost do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí stanovíme organizaci zabezpečení požární ochrany posoudíme požární nebezpečí zajistíme odbornou přípravu preventisty požární ochrany i požárních hlídek vytvoříme požární řády vytvoříme požární poplachové směrnice vytvoříme požární evakuační plány zastupujeme klienty při jednání s orgány státního požárního dozoru HZS zajišťujeme pravidelný a průběžný servis požární ochrany (kontroly a revize) provádíme preventivní kontroly PO na pracovištích poskytujeme požární hlídky a požární asistenci na skupinových akcích provádíme revize věcných prostředků PO pronajímáme požární techniku pomáháme řešit mimořádné události.

E-learning

E-learning BOZP, PO, řidičů referentů...

Našim klientům šetříme až stovky tisíc korun ročně za školení PO, BOZP a souvisejících témat díky nášemu e learningovému programu www.a1lektor.cz. Ten generuje úspory díky unikátnímu způsobu účtování, který nezohledňuje počet realizovaných školení. Navíc nabízí snadno ovladatelné a jednoduché prostředí s výstupy vhodnými i pro zpracování v SAPu. Navštivte stránky www.a1lektor.cz a přesvědčte se sami.

Nabízíme školení řadových zaměstnanců PO a BOZP, školení vedoucích zaměstnanců PO a BOZP, školení řidičů – referent, školení práce ve výškách, školení práce ve skladech, školení nakládání s odpady, školení práce s vysokozdvižnými vozíky, školení práce s křovinořezy, školení požárních hlídek, školení pohyb na stavbách, a mnoho dalších, Speciální školení vytvořená na míru konkrétním zákazníkům, Vstupní školení pro návštěvy

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Poskytujeme komplexní služby v oblasti požárněbezpečnostního řešení staveb. V našem projekčním ateliéru pro vás zpracujeme kompletní projekty požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dále pro vás zpracujeme projekty ochrany obyvatelstva (CO) a dodáváme také havarijní, evakuační a krizové plány.

Zajišťujeme projekty požární ochrany: studie stavebního záměru, DUR, DSP, realizační/tendrové projekty, DSPS, provozní dokumentace, evakuační plány budov, projekty požárního větrání – ZOTK, projekty stabilního hasicího zařízení – SHZ, projekty elektrické požární signalizace – EPS, projekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán BOZP na stavbě a zastupování při jednání s orgány státního požárního dozoru.

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby

Uvažujete o zajištění pracovnělékařských služeb pro své zaměstnance? Využijte dlouholetých zkušeností našich profesionálů.

Poskytujeme komplexní poradenství, provedení vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídek zaměstnanců v našich ordinacích nebo přímo u vás na pracovišti, nadstandardní zdravotní programy pro management, pravidelný dozor a kontroly pracoviště i školení první pomoci

Další odborné služby požární ochrany

Další odborné služby požární ochrany

poskytujeme veškeré konzultace a poradenství v oblasti požární ochrany, provádíme revize, kontroly, opravy a údržbu věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje, hydranty atd.), realizujeme montáž požárněbezpečnostních zařízení (sprinklery, požární větrání, náhradní zdroje el. energie), zajišťujeme montáž protipožárních ucpávek a těsnění, zpracováváme odborné posudky, vytváříme soudní znalecké posudky

O A1 SYSTEM®

Společnost A1 SYSTEM® směřuje především k dalšímu vývoji a neustálému zdokonalování služeb. V rámci poradenství BOZP, PO a PLS dále zdokonaluje nabídku co nejjednodušších a nejúčinnějších řešení prevence zdraví zaměstnanců a právní ochrany zaměstnavatelů.

V oblasti e-learningu neustále sleduje nové trendy a využívá dlouholetých zkušeností ve prospěch zákazníků.

Obecně chce být pro každého zákazníka pevným opěrným bodem v péči o zaměstnance, které považuje za nejcennější kapitál každé prosperující společnosti.

Historie A1 SYSTEM® se začala psát roku 2005. V roce 2007 byla založena projekční společnost Atelier A1 s.r.o. a v roce 2013 A1 SYSTEM®

Již od počátku si budovala renomé profesionálů díky efektivním službám v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO).

Úspěšný projekt A1 LEKTOR® spuštěný v roce 2014 byl zásadním inovativním počinem svého druhu v oblasti školení zaměstnanců. Díky tomuto projektu se společnost stala významným hráčem také na trhu e-learningu.