Telefon:
+420 601 001 211
Adresa:
Jiráskovo náměstí 6,
Praha 2 (Tančící dům)

Požární ochrana (PO)

image_3
Na základě našich mnohaletých zkušeností pro vás zajistíme komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO) ke splnění požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
V přenesené pravomoci plníme povinnosti klienta
 1. začleníme vaši společnost do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí
 2. stanovíme organizaci zabezpečení požární ochrany
 3. posoudíme požární nebezpečí
 4. zajistíme odbornou přípravu preventisty požární ochrany i požárních hlídek
 5. vytvoříme požární řády
 6. vytvoříme požární poplachové směrnice
 7. vytvoříme požární evakuační plány
 8. zastupujeme klienty při jednání s orgány státního požárního dozoru HZS
 9. zajišťujeme pravidelný a průběžný servis požární ochrany (kontroly a revize)
 10. provádíme preventivní kontroly PO na pracovištích
 11. poskytujeme požární hlídky a požární asistenci na skupinových akcích
 12. provádíme revize věcných prostředků PO
 13. pronajímáme požární techniku
 14. pomáháme řešit mimořádné události
Nabízíme odborné činnosti požární ochrany
 1. poskytujeme veškeré konzultace a poradenství v oblasti požární ochrany
 2. provádíme revize, kontroly, opravy a údržbu věcných prostředků požární ochrany (hasicí přístroje, hydranty atd.)
 3. realizujeme montáž požárněbezpečnostních zařízení (sprinklery, požární větrání, náhradní zdroje el. energie)
 4. zajišťujeme montáž protipožárních ucpávek a těsnění
 5. zpracováváme odborné posudky
 6. vytváříme soudní znalecké posudky
Přesvědčte se sami o výhodnosti naší nabídky. Kontaktujte nás a vyžádejte si konkrétní nabídku.