Telefon:
+420 601 001 211
Adresa:
Jiráskovo náměstí 6,
Praha 2 (Tančící dům)

PBŘS - požárněbezpečnostní řešení staveb

image_3
Poskytujeme komplexní služby v oblasti požárněbezpečnostního řešení staveb. V našem projekčním ateliéru pro vás zpracujeme kompletní projekty požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dále pro vás zpracujeme projekty ochrany obyvatelstva (CO) a dodáváme také havarijní a krizové plány.
Projekty požární ochrany:
 1. studie stavebního záměru
 2. DUR
 3. DSP
 4. realizační/tendrové projekty
 5. DSPS
 6. provozní dokumentace
 7. evakuační plány budov
 8. projekty požárního větrání – ZOTK
 9. projekty stabilního hasicího zařízení – SHZ
 10. projekty elektrické požární signalizace – EPS
 11. projekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán BOZP na stavbě
 12. zastupování při jednání s orgány státního požárního dozoru