Telefon:
+420 601 001 211
Adresa:
Jiráskovo náměstí 6,
Praha 2 (Tančící dům)

BOZP - bezpečnost práce

image_3
Získejte naše zkušenosti do svých služeb. Poskytujeme komplexní a profesionální služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ke splnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V přenesené působnosti plníme povinnosti klienta
 1. začleňujeme činnosti společnosti do správných kategorií (hygiena práce)
 2. vyhodnocujeme rizika
 3. navrhujeme systémové postupy pro pracovní činnosti
 4. vytváříme metodiky školení pro vedoucí zaměstnance
 5. vytváříme metodiky školení pro zaměstnance
 6. evidujeme úrazy
 7. evidujeme záznamy BOZP pro zaměstnance
 8. zastupujeme klienty při jednání s orgány státního dozoru OIP
 9. školíme BOZP, vč. speciálních profesí
 10. zajišťujeme pravidelný a průběžný servis bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 11. kontrolujeme bezpečnost práce na pracovištích
 12. dodáváme osobní ochranné pomůcky
 13. odborné posudky
 14. znalecké posudky
 15. soudní znalec
Zjistěte, co může spolupráce s námi přinést právě vám. Kontaktujte nás a vyžádejte si konkrétní nabídku.